Arşiv - Ekim 2010

Atom Kuramları

Modern Atom Kuramı (1920-1930 )

Modern atom kuramı, tümüyle Kauntum Teorisi temelinde yükseliyor. Artık modellenemeyen bir “matematiksel” betimlemenin içinde düşünmemiz gerek. Bu kuram, öncelikle çekirdek çevresindeki elektron “davranışı”nı belirler. Elektron, bulunduğu zaman...