Arşiv - Haziran 2019

Genel Kimya

Çözeltiler

Çözeltiler ve Kolloitler Moleküler ve İyonik Çözünmeler Çözeltilerde Derişim Koligatif Özellikler Elektrolit Çözeltiler Osmotik Basınç Çözünürlük : Doygun Çözeltiler Çözeltilerin Ayrılması Kolloitler Çözeltiler, karışımların özel bir şeklidir. Çünkü...

Genel Kimya

Koordinasyon Bileşikleri

16.1 Geçiş Metalleri
16.2 Komplekslerin Werner Teorisi
16.3 Koordinasyon Bileşikleri
16.4 Komplekslerin Kararlılığı
16.5 Komplekslerin Adlandırılması
16.6 Kristal Alan Teorisi ve Spin Durumu
16.7 Komplekslerin Renkleri
16.8 Komplekslerde İzomerlik