Arşiv - Ocak 2011

Bilim Tarihi

Kuantum Kuramı

             KUANTUM KURAMI      Yirminci yüzyıl başında üç büyük kuram doğdu. Kuantum Kuramı (1900, Max Planck), Özel Görelilik Kuramı (1905, Albert Einstein) ve Genel Görelilik Kuramı (1915, Albert Einstein).      Kuantum kuramı, Max...

Genel

Dalton Atom Modeli

Dalton Atom Modeli (1766-1844) 19. yy’a gelindiğinde fizikçilerin ilgi alanı hala kuvvet, itim ve çekimdi. Yani fizikçilerin atoma pek gereksinimi yoktu. Ya kimyacılar? Kimyasal tepkimeleri anlamaya çalışan kimyacılar atoma daha çok ilgi duyuyordu...