Arşiv - Ocak 2019

Genel Kimya

Atomun Yapısı

Eski Yunan’da MÖ 5. yy.’da Leukippos ve öğrencisi Democritos (M.Ö. 460-370) sonra da Epicuros (M.Ö. 342-270), maddenin bölünmesinde bir son sınır olacağını düşünerek bu en küçük şeye, “bölünmez” anlamında “atom” demişlerdi.