Kategori - Genel Kimya

Genel Kimya

1. Bölüm : Maddeler ve Atomlu Yapı

2. Bölüm : Atomun Yapısı

3. Bölüm : Elementler ve Periyodik Tablo

4. Bölüm : Kimyasal Bağlar

5. Bölüm : Kimyasal Hesaplamalar

6. Bölüm : Gazlar

7. Bölüm : Katılarda ve Sıvılarda Bağlar

8. Bölüm: Çözeltiler

9. Bölüm : Termokimya

10. Bölüm: Kimyasal Tepkimelerin Hızı

11. Bölüm : Kimyasal Denge

12. Bölüm : Asitler, Bazlar ve Tuzlar

13. Bölüm : Çözünürlek Dengeleri

14. Bölüm : Kompleks İyonlar

15. Bölüm : Elektrokimya

16. Bölüm : Nükleer Kimya

17. Bölüm : Organik Kimya (Ayrıntılar Pek Yakında!)

Genel Kimya

Kimyasal Termodinamik

Termodinamik, kollektif aklın ürettiği, gözlemlere olduğu kadar, matematiğe de dayanan muhteşem bir yapıdır. Buhar makinelerinin performanısını artırmak çabalarından doğup büyümüştür. Maddenin makroskopik davranış ve özellklerinin arkasında...

Genel Kimya

Termo Problems

Fizikokimya, dört ana konu içerir: Termokimya, Kuantum Kimyası, İstatisiksel Mekanik ve Kinetik. Bu çalışma, termokimya ile ilgili problemleri ve onların çözümlerini içeriyor. Çalışma, Fizikokimya dersi alan üniversite öğrencilerine, TÜBİTAK ve...

Genel Kimya

Koordinasyon Bileşikleri Soru ve Çözümleri

Koordinasyon bileşikleri, genel olarak bir metal iyonu ile ona koordine kovalent bağla bağlanmış molekül veya negatif iyonlardan oluşmuş kararlı kümelerdir. Koordinasyon bileşiklerinin büyük çoğunluğunda merkez iyonu (az sayıda metal atomu da...

Genel Kimya

Çözeltiler

Çözeltiler ve Kolloitler Moleküler ve İyonik Çözünmeler Çözeltilerde Derişim Koligatif Özellikler Elektrolit Çözeltiler Osmotik Basınç Çözünürlük : Doygun Çözeltiler Çözeltilerin Ayrılması Kolloitler Çözeltiler, karışımların özel bir şeklidir. Çünkü...

Genel Kimya

Koordinasyon Bileşikleri

16.1 Geçiş Metalleri
16.2 Komplekslerin Werner Teorisi
16.3 Koordinasyon Bileşikleri
16.4 Komplekslerin Kararlılığı
16.5 Komplekslerin Adlandırılması
16.6 Kristal Alan Teorisi ve Spin Durumu
16.7 Komplekslerin Renkleri
16.8 Komplekslerde İzomerlik

Genel Kimya

Katılarda ve Sıvılarda Bağlar

Katılara ve sıvılara, maddenin yoğun fazları; sıvılara ve gazlara ise akış- kanlar diyoruz. Sıvılar, katılar gibi yoğundur; ama gazlar gibi bir yerden başka bir yere akabilir. Maddenin üç hali içinde gazlar, 17. yüzyıldan itibaren bilimin ilgi...

Genel Kimya

Kimyasal Bağlar

Doğadaki maddelerin bunca çeşitliliğin ardında değişik özellikte yüz kadar atomun değişik şekillerde bağlanması yatıyor. Atomlar, bir molekülü, bir kristali, bir canlıyı nasıl oluşturabiliyor? Helyum gazında He atomları serbest tanecikler durumunda...

Genel Kimya

Elementler ve Periyodik Tablo

Bugün sahip olduğumuz peridoki tabloyu düşününce, işlerin sanıldığından daha basit yürüdüğünü düşünürüz. Oysa periodik tablonun keşfi, 19. yüzyılda maddeler dünyasındaki gezintinin doruğudur ve üstelik de onun önemi keşfinden yaklaşık yarım yüzyıl...

Genel Kimya

Atomun Yapısı

Eski Yunan’da MÖ 5. yy.’da Leukippos ve öğrencisi Democritos (M.Ö. 460-370) sonra da Epicuros (M.Ö. 342-270), maddenin bölünmesinde bir son sınır olacağını düşünerek bu en küçük şeye, “bölünmez” anlamında “atom” demişlerdi.

Genel Kimya

Maddeler ve Özellikleri

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel fark, maddeleri bilinçli bir şekilde değiştirmek ve üretebilmektir. Doğada ne çini, ne de dökme demir, ne plastik, ne kağıt, ne kauçuk vardır.