Arşiv - Mart 2011

Atom Kuramları

Bohr Atom Kuramı (1913)

Hazırlayan:Ramazan Karakale Rutherford, çekirdeli atom modelini 1911’de açıklamıştı. Alfa taneciklerinin ince metal levhalardan saçılmasına dayanan ünlü deneyde, pozitif yüklü çekirdek ve onun etrafında elektronlar olduğu sonucu çıktı. Saçıcı metal...

Atom Kuramları

Thomson Atom Modeli: Üzümlü Kek Modeli

Yirminci yüzyıl, tüm atomların birkaç temel parçacıktan oluştuğunu gösterdi. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren proton ve nötronun da daha temel yapıtaşlarından (kuarklardan)  oluştuğu görüldü. Temel parçacıklarla ilgili değişik listeler yapıldı...

Atom Kuramları

Dalton Atom Modeli (1766-1844)

19. yy’a gelindiğinde fizikçilerin ilgi alanı hala kuvvet, itim ve çekimdi. Yani fizikçilerin atoma pek gereksinimi yoktu. Ya kimyacılar? Kimyasal tepkimeleri anlamaya çalışan kimyacılar atoma daha çok ilgi duyuyordu. Gerçekten 19. yy’da atom...