Genel

Genel Kimya

1. Bölüm : Maddeler ve Özellikleri

2. Bölüm : Atomun Yapısı

                  Dalton Atom Modeli

                  Thomson Atom Modeli: Üzümlü Kek Modeli

                  Rutherford Atom Modeli: Çekirdekli Atom Modeli

                  Bohr Atom Kuramı (1913)

                  Modern Atom Kuramı (1920-1930 )

3. Bölüm : Elementler ve Periyodik Tablo

4. Bölüm : Kimyasal Bağlar

5. Bölüm : Koordinasyon Bileşikleri

6. Bölüm : Gazlar

7. Bölüm : Katılarda ve Sıvılarda Bağlar

8. Bölüm: Çözeltiler

9. Bölüm : Termokimya

10. Bölüm: Kimyasal Tepkimelerin Hızı

11. Bölüm : Kimyasal Denge

12. Bölüm : Asitler, Bazlar ve Tuzlar

13. Bölüm : Çözünürlek Dengeleri

14. Bölüm : Kompleks İyonlar

15. Bölüm : Elektrokimya

16. Bölüm : Nükleer Kimya

17. Bölüm : Organik Kimya (Ayrıntılar Pek Yakında!)

Ramazan Karakale

Yorum Ekle

Yorum göndermek için tıklayınız