Bilim Tarihi

Kuantum Kuramı

             KUANTUM KURAMI

     Yirminci yüzyıl başında üç büyük kuram doğdu. Kuantum Kuramı (1900, Max Planck), Özel Görelilik Kuramı (1905, Albert Einstein) ve Genel Görelilik Kuramı (1915, Albert Einstein).

     Kuantum kuramı, Max Planck’ın 1900’deki E = hf  (Enerji= Planck sabiti çarpı ışığın frekansıdenklemiyle açılmış, sonra Albert Einstein’ın 1905’teki fotoelektrik olayı açıklaması ile ışık konusunda rüştünü ispatlamış, sonra Louis De Broglie, Erwin Schrodinger, Werner Heisenberg, Max Born, Paul Dirac, Wolfgang Pauli gibi devlerin ellerinde atom altı dünyayı açıklamanın biricik anahtarı olmuştur. Daha  sonraki katkılarla zenginleşen kuantum kuramı, yalnız küçükler dünyasını açıklamanın değil,  Evren ve  Evrenin doğumunu ve evrimini açıklar oldu.

Ramazan Karakale

Yorum Ekle

Yorum göndermek için tıklayınız