Arşiv - Temmuz 2020

Genel Kimya

Termo Problems

Fizikokimya, dört ana konu içerir: Termokimya, Kuantum Kimyası, İstatisiksel Mekanik ve Kinetik. Bu çalışma, termokimya ile ilgili problemleri ve onların çözümlerini içeriyor. Çalışma, Fizikokimya dersi alan üniversite öğrencilerine, TÜBİTAK ve...