Makaleler

Tübitak Ulusal Kimya Olimpiyat Soruları ve Çözümleri

Olimpiyat sorularının çözümleri, hatta bu çözümlerin net olarak ortaya konulması bir hayli zordur. Tübitak Ulusal Kimya Olimpiyat Soruları ve Çözümleri kitaplarında sorular tek tek ele alınmış, mümkün olduğu kadar çözümler basite indirgenmiş ve birden çok çözüm yoluna gidilmiştir. Uluslararası yarışmalarda derece yapmak isteyenlere; Sınavlarda hızlı soru çözme, yorum yapma, birden çok çözüm üretme ve hız sağlama yeteneğine sahip olmak isteyenlere yöneltilmiştir.

TÜBİTAK’ın düzenlediği Ulusal Kimya Olimpiyatı’nın 13.’sü 2005’te yapıldı. Bu olimpiyatlar, bilim adamı yetiştirme çabalarının çok önemli bir parçasıdır. Elinizdeki kitap, bu değerli ürünleri daha çok insanın yararlanacağı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyor. Sorular ve çözümleri kitabın iki farklı bölümünü oluşturuyor. Yani önce her yıl sorulmuş soruları veriyoruz; sonra onların tek tek çözümlerini yapıyoruz. Bunun okura zorluk çıkaracağı sanılabilir. Öyle olmadığını düşünüyorum. Birincisi böyle bir çalışmanın okuru, oldukça niteliklidir. İkincisi soruların çözümünde genel olarak soruyu özetleyen girişten sonra çözümler yapılmıştır. Üçüncüsü, çözümde yalnız sorunun yanıtlanmasıyla yetinilmemiş, çerçeve genişletilmiş, tablo, şekil vb. eklenmiştir.

Bilimsel deneyimler, insan aklının özgür atılımları olmaksızın yeni buluşlar yapılamayacağını gösteriyor. Aklın özgür atılımlar yapabilmesi için kendimizi yeni bilgiler öğrenmeye açık tutmalıyız. Her zaman öğreneceğimiz şeyler olduğunu, eksik olduğumuzu akıldan çıkarmamalı, bu anlamda alçakgönüllü olmalıyız. Bütün bunlar daha çok çalışmamız, daha çok düşünmemiz, daha çok üretmemiz gerektiğini gösteriyor. Geçmiş geleceği belirlemiyor. Buna sığınmak tembellik gerekçesidir. Eğer geçmiş geleceği belirleseydi diyelim ki Mısırlılar, bugün de büyük bir uygarlık içinde olurdu. Demek istiyorum ki, bilime ve bilimsel çalışmaya önem vermeden, buna katılmadan kendimizle övünemeyiz. Bunu yapmazsak, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmayacağız.

Meslektaşlarıma ve bilim yolunda koşan gençlerimize bir kaynak sunabildiysem, kendimi mutlu sayacağım.

Ramazan Karakale